Ở vùng khô, nóng (hoang mạc và bán hoang mạc), phong hóa lí học xảy ra mạnh do


Câu 21781 Vận dụng

Ở vùng khô, nóng (hoang mạc và bán hoang mạc), phong hóa lí học xảy ra mạnh do


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ nguyên nhân xảy ra phong hóa lí học do sự thay đổi nhiệt độ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.