Ở miền khí hậu lạnh, phong hóa lí học xảy ra mạnh do


Câu 21783 Vận dụng

Ở miền khí hậu lạnh, phong hóa lí học xảy ra mạnh do


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ nguyên nhân xảy ra phong hóa lí học do sự đóng băng của nước.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.