Nhiệt độ không khí thay đổi theo bờ Đông và bờ Tây các lục địa do


Câu 21803 Thông hiểu

Nhiệt độ không khí thay đổi theo bờ Đông và bờ Tây các lục địa do


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dòng biển nóng làm tăng nhiệt độ không khí ở các vùng đất ven bờ, dòng biển lạnh làm giảm nhiệt độ ven bờ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.