Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 200 lớn hơn ở Xích đạo là do


Câu 21806 Thông hiểu

Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 200 lớn hơn ở Xích đạo là do


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Có sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vĩ độ trên là do sự khác nhau về bề mặt đệm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.