Bề mặt tiếp xúc của 2 khối khí nào sau đây gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta vào mùa hạ


Câu 21811 Vận dụng

Bề mặt tiếp xúc của 2 khối khí nào sau đây gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta vào mùa hạ


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu -> liên hệ để tìm ra khối khí có ảnh hường mạnh mẽ đến khí hậu nước ta vào mùa hạ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.