Vào thời gian đầu mùa đông nước ta chịu ảnh hưởng của khối khí:


Câu 21813 Vận dụng

Vào thời gian đầu mùa đông nước ta chịu ảnh hưởng của khối khí:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đầu mùa đông, nước ta đón gió mùa Đông Bắc có tính chất lạnh khô.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.