Cho bảng số liệu: Vĩ độ địa lý và nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm ở nước ta Nhận xét không đúng về bảng số liệu trên là:


Câu 21817 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Vĩ độ địa lý và nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm ở nước ta

Nhận xét không đúng về bảng số liệu trên là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phương pháp nhận xét bảng số liệu kết hợp với liên hệ kiến thức sự phân bố nhiệt độ theo vĩ độ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.