Với điều kiện các logarit đều có nghĩa, chọn công thức biến đổi đúng:


Câu 2199 Thông hiểu

Với điều kiện các logarit đều có nghĩa, chọn công thức biến đổi đúng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức ${\log _a}b.{\log _b}c = {\log _a}c \Leftrightarrow {\log _b}c = \dfrac{{{{\log }_a}c}}{{{{\log }_a}b}}\left( {0 < a,b \ne 1;c > 0} \right)$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.