Giá trị (log _3)a âm khi nào?


Câu 2207 Thông hiểu

Giá trị ${\log _3}a$ âm khi nào?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng hệ quả so sánh: Nếu $a > 1;b > 0$ thì ${\log _a}b > 0 \Leftrightarrow b > 1;{\log _a}b < 0 \Leftrightarrow 0 < b < 1$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.