Cho biểu đồ sau: Biểu đồ thể hiện tỉ suất sinh thô của thế giới, các nước phát triển và đang phát triển qua các giai đoạn. Cho biết nhận xét nào sau đây là đúng


Câu 22174 Vận dụng

Cho biểu đồ sau:

Biểu đồ thể hiện tỉ suất sinh thô của thế giới, các nước phát triển và đang phát triển qua các giai đoạn.

Cho biết nhận xét nào sau đây là đúng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kĩ năng nhận xét biểu đồ cột ghép:

B1. Nhận xét chung: xét tổng thể các đối tượng trong cả giai đoạn (xem năm đầu và năm cuối) để trả lời câu hỏi: tăng hay giảm, liên tục hay không liên tục, nhanh hay chậm.

B2: Nhận xét lần lượt từng đối tượng:

- Đối tượng nào tăng, đối tượng nào giảm, lấy dẫn chứng số liệu tăng giảm bao nhiêu lần, bao nhiêu đơn vị (lấy số liệu năm năm cuối chia hoặc trừ cho năm đầu)

- Nếu tăng hay giảm không liên tục thì lấy số liệu chứng minh từng giai đoạn đó (lưu ý năm có số liệu biến động tăng hoặc giảm lớn nhất).

B3: Kết luận: đối tượng nào tăng nhanh hơn, chậm hơn; cao nhất, thấp nhất.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.