Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?


Câu 22258 Vận dụng cao

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.