Nhiệm vụ chủ yếu của các nhà văn, nhà thơ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật là gì?


Câu 22269 Vận dụng

Nhiệm vụ chủ yếu của các nhà văn, nhà thơ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật là gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình văn học từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX và nội dung của các tác phẩm văn học để nhận xét, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.