Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m ) để đường thẳng (y = m( (x - 4) ) ) cắt đồ thị của hàm số (y = ( ((x^2) - 1) )( ((x^2) - 9) ) ) tại bốn điểm phân biệt?


Câu 22287 Vận dụng cao

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) để đường thẳng \(y = m\left( {x - 4} \right)\) cắt đồ thị của hàm số \(y = \left( {{x^2} - 1} \right)\left( {{x^2} - 9} \right)\) tại bốn điểm phân biệt?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số.

- Cô lập \(m\) đưa phương trình về dạng \(f\left( x \right) = g\left( m \right)\)

- Xét hàm số \(y = f\left( x \right)\), lập bảng biến thiên và kết luận, chú ý số giao điểm của hai đồ thị hàm số là số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.