Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = f( x ). Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y = <=ft| (f( (x - 1) ) + m) right| có 5 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng


Câu 22290 Vận dụng cao

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = f\left( x \right)$.

Gọi $S$ là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số $m$ để hàm số $y = \left| {f\left( {x - 1} \right) + m} \right|$ có $5$ điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của $S$ bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Nhận xét dáng đồ thị hàm số \(y = f\left( {x - 1} \right)\)

- Biện luận số giao điểm của \(y = f\left( {x - 1} \right) + m\) với trục \(Ox\) (chú ý \(m > 0\) ) rồi suy ra số cực trị của đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( {x - 1} \right) + m} \right|\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.