Đồ thị hàm số (y = ((ax + b))((2x + c)) ) có tiệm cận ngang (y = 2 ) và tiệm cận đứng (x = 1 ) thì (a + c ) bằng


Câu 223 Thông hiểu

Đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{ax + b}}{{2x + c}}\) có tiệm cận ngang \(y = 2\) và tiệm cận đứng \(x = 1\) thì \(a + c\) bằng


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xác định được hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.