Gang và thép là những hợp kim của sắt, có rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp và trong đời sống. Gang và thép có những điểm khác biệt nào sau đây:


Câu 2236 Thông hiểu

Gang và thép là những hợp kim của sắt, có rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp và trong đời sống. Gang và thép có những điểm khác biệt nào sau đây:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết hợp kim sắt

Xem lời giải

...