Cho vật thể (V ) được giới hạn bởi hai mặt phẳng (x = 0 ) và (x =  - 2 ), mặt phẳng vuông góc với trục (Ox ) cắt (V ) theo thiết diện (S( x ) = 2(x^2) ). Thể tích của (V ) được tính bởi:


Câu 2279 Thông hiểu

Cho vật thể \(V\) được giới hạn bởi hai mặt phẳng \(x = 0\) và \(x =  - 2\), mặt phẳng vuông góc với trục \(Ox\) cắt \(V\) theo thiết diện \(S\left( x \right) = 2{x^2}\). Thể tích của \(V\) được tính bởi:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính thể tích vật thể biết thiết diện \(V = \int\limits_a^b {S\left( x \right)dx} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.