Hai số phức (z = a + bi,z' = a + b'i ) bằng nhau nếu:


Câu 2292 Nhận biết

Hai số phức \(z = a + bi,z' = a + b'i\) bằng nhau nếu:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa hai số phức bằng nhau: Hai số phức bằng nhau nếu phần thực của chúng bằng nhau và phần ảo của chúng bằng nhau.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.