Cho số phức (z = a + bi(ab # 0) ). Tìm phần thực của số phức (( rm(w)) = (1)(((z^2))) ).


Câu 2300 Vận dụng

Cho số phức \(z = a + bi(ab \ne 0)\). Tìm phần thực của số phức \({\rm{w}} = \dfrac{1}{{{z^2}}}\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Số phức \(z = a + bi\) có phần thực là $a$ và phần ảo là $b$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.