Cho số phức z = 3-2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức  ( z )


Câu 2301 Nhận biết

Cho số phức $z = 3-2i$. Tìm phần thực và phần ảo của số phức \(\overline z \)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Số phức liên hợp của \(z = a + bi\) là \(a - bi\).

Phần thực và phần ảo của \(z = a + bi\) lần lượt là \(a,b\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.