Cho hai số phức (z_1) = 1 + i và (z_2) = 2-3i. Tính môđun của số phức (z_1) + (z_2) .


Câu 2302 Thông hiểu

Cho hai số phức ${z_1} = 1 + i$ và ${z_2} = 2-3i$. Tính môđun của số phức ${z_1} + {z_2}$ .


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tổng hai số phức \(z + z' = \left( {a + bi} \right) + \left( {a' + b'i} \right) = \left( {a + a'} \right) + \left( {b + b'} \right)i\)

- Mô đun của số phức \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \) 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.