Cho 2 số phức, ((z_1) = 1 + 3i,( z _2) = 4 + 2i ). Tính môđun của số phức (z_2) - 2(z_1)


Câu 2305 Thông hiểu

Cho $2$ số phức,\({z_1} = 1 + 3i,{\overline z _2} = 4 + 2i\). Tính môđun của số phức ${z_2} - 2{z_1}$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+Sử dụng các quy tắc nhân chia số phức thông thường để tìm số phức

+\(z = a + bi \Rightarrow \overline z  = a - bi\) và \(|z| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \) 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.