Cho số phức z = 2 + 3i. Tìm số phức (w = ( (3 + 2i) )z + 2 z )


Câu 2306 Thông hiểu

Cho số phức $z = 2 + 3i$. Tìm số phức \(w = \left( {3 + 2i} \right)z + 2\overline z \)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng các quy tắc nhân chia số phức thông thường

+\(z = a + bi \Rightarrow \overline z  = a - bi\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.