Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = (((x^2) - 3x - 4))(((x^2) - 16)) là:


Câu 232 Vận dụng

Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{{x^2} - 3x - 4}}{{{x^2} - 16}}$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Bước 1: Tìm các điểm mà tại đó hàm số không xác định.

- Bước 2: Tính cả 2 giới hạn $\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ + } y$ và $\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ - } y$.

- Bước 3: Kết luận:

Nếu xảy ra một trong 4 trường hợp $\left[ \begin{gathered}\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ + } y =  + \infty  \hfill \\ \mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ + } y =  - \infty  \hfill \\\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ - } y =  + \infty  \hfill \\  \mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ - } y =  - \infty  \hfill \\ \end{gathered}  \right.$ thì $x = {x_0}$ là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.