Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào:


Câu 2334 Thông hiểu

Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính chu kì dao động của con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.