Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = ((x - 1))((2 - x)) là:


Câu 234 Vận dụng

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{x - 1}}{{2 - x}}$ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

$x = {x_o}$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$ nếu: $\left[ \begin{gathered} \mathop {\lim }\limits_{x \to x_o^ - } \,f\left( x \right) =  + \infty  \hfill \\  \mathop {\lim }\limits_{x \to x_o^ - } f\left( x \right) =  - \infty  \hfill \\  \mathop {\lim }\limits_{x \to x_o^ + } f\left( x \right) =  + \infty  \hfill \\  \mathop {\lim }\limits_{x \to x_o^ + } \,f\left( x \right) =  - \infty  \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

$y = {y_o}$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$ nếu $\left[ \begin{gathered} \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \,f\left( x \right) = {y_o} \hfill \\  \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \,f\left( x \right) = {y_o} \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.