Nhiệm vụ công nghiệp hóa ở Liên Xô được thực hiện theo đường lối nào?


Câu 23414 Nhận biết

Nhiệm vụ công nghiệp hóa ở Liên Xô được thực hiện theo đường lối nào?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.