Thành tựu nào sau đây của Liên Xô là lớn nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941)?


Câu 23421 Thông hiểu

Thành tựu nào sau đây của Liên Xô là lớn nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941)?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.