Con hãy kéo thả từ gợi ý vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn văn sau:  

...