Nghĩa của các tiếng dưới đây có gì giống nhau? Sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi

...