Con hãy sắp xếp các câu thơ sau đây theo đúng thứ tự xuất hiện trong bài thơ Hành trình của bầy ong:

...