Đánh dấu tích vào ô trống trước những trường hợp viết đúng chính tả:   uôt ươt iêt uôc ươc iêc

...