Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng (9^0 ) dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời điểm (t_0 ), vật nhỏ của con lắc có li độ góc và li độ cong lần lượt là (4,5^0 ) và (2,5 pi cm ). Lấy (g = 10 m/s^2 ). Tốc độ của vật ở thời điểm (t_0 ) bằng


Câu 2347 Vận dụng

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng \(9^0\) dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời điểm \(t_0\), vật nhỏ của con lắc có li độ góc và li độ cong lần lượt là \(4,5^0\) và \(2,5 \pi cm\). Lấy \(g = 10 m/s^2\). Tốc độ của vật ở thời điểm \(t_0\) bằng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng mối liên hệ giữa li độ dài và li độ góc: \(s = lα\)

+ Áp dụng công thức tính vận tốc của con lắc đơn: \(v = \sqrt {gl(\alpha _0^2 - {\alpha ^2})} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.