Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc 5o. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của dây treo, sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ góc α0. Giá trị của α0 bằng:


Câu 2362 Vận dụng

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc 5o. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của dây treo, sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ góc α0. Giá trị của α0 bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Áp dụng công thức tính vận tốc cực đại của con lắc đơn dao động điều hoà:

\({v_{\max }} = \sqrt {2gl(1 - \cos {\alpha _0})} \)

+ Áp dụng biểu thức mối liên hệ giữa biên độ dài và vận tốc cực đại: vmax = ωs0

+ Áp dụng mối liên hệ giữa li độ dài và li độ góc: lα = s

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.