Cho m gam Na tan hết vào 300 ml dung dịch gồm (H2SO4 0,1M và HCl 1M) thu được 22,4 lít khí H2 (đktc). Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn là


Câu 2368 Vận dụng

Cho m gam Na tan hết vào 300 ml dung dịch gồm (H2SO4 0,1M và HCl 1M) thu được 22,4 lít khí H2 (đktc). Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) nH+  < nH2 => Na tan trong H+ và trong H2O tạo muối và bazơ

+) nOH- = 2nH2 – nH+

=> chất rắn thu được gồm Na2SO4 (0,03 mol);  NaCl (0,3 mol); NaOH (1,64 mol)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.