Đồ thị hàm số (y = căn (4(x^2) + 4x + 3)  - căn (4(x^2) + 1) ) có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?


Câu 238 Vận dụng

Đồ thị hàm số \(y = \sqrt {4{x^2} + 4x + 3}  - \sqrt {4{x^2} + 1} \) có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Định nghĩa tiệm cận ngang của đồ thị hàm số\(y = f(x)\):

Nếu\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {\mkern 1mu} f(x) = a{\mkern 1mu} \) hoặc \({\mkern 1mu} \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {\mkern 1mu} f(x) = a \Rightarrow y = a\) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

- Nhân chia biểu thức liên hợp để biến đổi hàm số và tính các giới hạn\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {\mkern 1mu} f(x)\) và\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {\mkern 1mu} f(x)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.