Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 đã phản ứng là


Câu 2385 Vận dụng

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 đã phản ứng là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Quy hỗn hợp X gồm Fe (x mol) và O (y mol) => 56x + 16y = 8,16   (1)

+) Bảo toàn e: 3.nFe = 2.nO + 3.nNO  => 3x = 2y + 3.0,06     (2)

+) Bảo toàn e: 2.nFe = 3.nNO + nFe3+   => 0,18 = 3.nHNO3 dư / 4 + 0,12  => HNO3 có trong Z là 0,08 mol

=> HNO3 phản ứng ban đầu = 4.nNO + 2.nO + nHNO3 dư

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.