Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học:


Câu 23917 Thông hiểu

Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.