Các nguyên tố được xếp theo thứ tự tăng dần độ dẫn nhiệt, dẫn điện là:


Câu 2411 Thông hiểu

Các nguyên tố được xếp theo thứ tự tăng dần độ dẫn nhiệt, dẫn điện là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết một số kim loại khác

Xem lời giải

...