Sắp xếp các ý sau đây theo một trình tự hợp lí để được dàn ý chính cho một bức thư viết gửi một người thân ở xa.

...