Đâu không phải là hoạt động, tính tình khi miêu tả một cô giáo?

...