Con hãy sắp xếp các ý sau đây để được trình tự các bước trong bài văn tả người: