Trong các ứng dụng được cho là của nhôm dưới đây, có mấy ứng dụng chưa chính xác ? (1) Làm vật liệu chế tạo ôtô, máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ; (2) Sản xuất thiết bị điện (dây điện điện), trao đổi nhiệt (dụng cụ đun nấu). (3) Sản xuất, điều chế các kim loại quí hiếm (Au, Pt, Ag). (4) Trang trí nội thất và mạ đồ trang sức. (5) Chế tạo hỗn hợp tecmit, được dùng để hàn gắn đường ray.


Câu 2425 Thông hiểu

Trong các ứng dụng được cho là của nhôm dưới đây, có mấy ứng dụng chưa chính xác ?

(1) Làm vật liệu chế tạo ôtô, máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ;

(2) Sản xuất thiết bị điện (dây điện điện), trao đổi nhiệt (dụng cụ đun nấu).

(3) Sản xuất, điều chế các kim loại quí hiếm (Au, Pt, Ag).

(4) Trang trí nội thất và mạ đồ trang sức.

(5) Chế tạo hỗn hợp tecmit, được dùng để hàn gắn đường ray.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...