Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là


Câu 24279 Thông hiểu

Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

 Dựa vào nội dung cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.