Trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn được thiết lập phản ánh điều gì trong quan hệ quốc tế?


Câu 24281 Thông hiểu

Trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn được thiết lập phản ánh điều gì trong quan hệ quốc tế?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung về trật tự thế giới mới theo hệ thống Véc-xai Oa-sinh-tơn để suy luận trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.