Biết rằng phương trình (z^2) + bz + c = 0( (b;c thuộc R) ) có một nghiệm phức là (z_1) = 1 + 2i . Khi đó:


Câu 2432 Thông hiểu

Biết rằng phương trình ${z^2} + bz + c = 0\left( {b;c \in R} \right)$ có một nghiệm phức là ${z_1} = 1 + 2i$ . Khi đó:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Thay nghiệm phức đầu bài cho vào phương trình từ đó tìm được $b,c$

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Phương trình bậc hai với hệ số thực (căn bậc hai của số phức) Luyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.