Cho số phức z = a + bi với a,b là hai số thực khác 0. Một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận ( bar z ) làm nghiệm với mọi a,b là:


Câu 2434 Nhận biết

Cho số phức $z = a + bi$ với $a,b$ là hai số thực khác $0$. Một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận \(\bar z\) làm nghiệm với mọi $a,b$ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Giải từng phương trình và kết luận.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Phương trình bậc hai với hệ số thực (căn bậc hai của số phức) Luyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.