Điểm giống nhau cơ bản giữa chính sách khôi phục, phát triển kinh tế Đức trong thời kì Hít le cầm quyền (1933-1939) với Chính sách mới của Ru-dơ-ven là


Câu 24378 Vận dụng

Điểm giống nhau cơ bản giữa chính sách khôi phục, phát triển kinh tế Đức trong thời kì Hít le cầm quyền (1933-1939) với Chính sách mới của Ru-dơ-ven là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào chính sách khôi phục, phát triển kinh tế Đức trong thời kì Hítle cầm quyền (1933-1939) và Chính sách mới của Ru-dơ-ven để so sánh.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.