Đâu không phải là thách thức Nhật Bản phải đối mặt từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX?


Câu 24414 Thông hiểu

Đâu không phải là thách thức Nhật Bản phải đối mặt từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử của Nhật Bản từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.