Gọi ((z_1);(z_2);(z_3);(z_4) ) là bốn nghiệm phức của phương trình (2(z^4) - 3(z^2) - 2 = 0 ). Tổng (T = |(z_1)(|^2) + |(z_2)(|^2) + |(z_3)(|^2) + |(z_4)(|^2) ) bằng:


Câu 2442 Vận dụng

Gọi \({z_1};{z_2};{z_3};{z_4}\) là bốn nghiệm phức của phương trình \(2{z^4} - 3{z^2} - 2 = 0\). Tổng \(T = |{z_1}{|^2} + |{z_2}{|^2} + |{z_3}{|^2} + |{z_4}{|^2}\) bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Giải phương trình phức từ đó tính tổng.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Phương trình bậc hai với hệ số thực (căn bậc hai của số phức) Luyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.